พระองค์ทรงเมตตาประทานพระคาถายืดอายุ ให้สุปติฏฐิตาเทพบุตร

อ่าน ความคิดเห็น ทั้งหมด


** การดูดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

เว็บบอร์ดดูดวง


พระองค์ทรงเมตตาประทานพระคาถายืดอายุ ให้สุปติฏฐิตาเทพบุตร
กาลครั้งหนึ่งมีเทพบุตรนาม สุปติฏฐิตา ทราบเหตุจากเทพบุตรนามว่า อากาสจารินี ว่าอีก 7 วันตนจะสิ้นบุญ จะต้องตายจากสวรรค์ไปเวียนว่ายตายเกิดในนรก และภพภูิมิต่างๆ

ท่านสุปติฏฐิตา จึงร้อนใจพยายามหาวิธีแก้ไข จึงเสด็จไปถามพระอินทร์

พระอินทร์ท่านก็สงสารจึงทูลให้พระพุทธองค์ทรงโปรดให้การช่วยเหลือ

พระพุทธองค์จึงตรัสเทศนา พระคาถาอุณหิสสวิชัย

จาก : น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล

ไอพี : 223.24.175.15