พระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่อง-พระภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร-พึงเรียนทางนักษัตร-ซึ่งเป็นวิชาสูงสุดของโหราศาสตร์

อ่าน ความคิดเห็น ทั้งหมด


** การดูดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

เว็บบอร์ดดูดวง


พระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่อง-พระภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร-พึงเรียนทางนักษัตร-ซึ่งเป็นวิชาสูงสุดของโหราศาสตร์

ในสมัยนั้นพระภิกษุที่อาศัยอยู่ในป่า มีข้าวของเครื่องใช้น้อย คราวหนึ่งเจอกับโจรป่า เมื่อโจรทราบว่าพระเหล่านั้น ไม่ได้มีอะไรติดตัวเลย ก็ถามถึงความรู้ทางโหราศาสตร์

พระเหล่านั้นตอบไม่ได้ พวกโจรจึงพากันรุมทำร้าย

เมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้า ท่านจึงทรงอนุญาตให้พระที่อยู่ป่า ควรเรียนโหราศาสตร์ทางนักษัตรทั้งสิ้น หรือบางส่วนไว้


ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗
จุลวรรค ภาค ๒

อารัญญกวัตร [๔๒๘] [๔๒๙]

ข้อความสำคัญในตอนนั้นคือ "พึงเรียนทางนักษัตรทั้งสิ้น หรือบางส่วนไว้"

จาก : น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล

ไอพี : 223.24.178.36

ความคิดเห็นที่ 1 จาก : น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล
ก่อนหน้านั้น พระพุทธองค์ทรงห้ามพระภิกษุหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาย ทายทักต่างๆ แต่สำหรับพระภิกษุผู้อยู่ป่าท่านทรงอนุญาตเอาไว้ ดังข้อความข้างต้น


ท่านสามารถหารายละเอียดได้จาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑
ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค [๓๒๐]
ไอพี : 223.24.178.36
ความคิดเห็นที่ 2 จาก : น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล
พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระภิกษุประกอบอาชีพด้วยวิชาโหราศาสตร์ หรือแม้นแต่การเป็นแพทย์ปรุงยา ในความเข้าใจของผมคิดว่า "ไม่ใช่หนทางปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานโดยตรง เพราะต้องเสียเวลาค้นคว้าหาความรู้" รายละเอียดเพิ่มเติมในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
ไอพี : 223.24.133.64