พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พุทธบริษัท-สวดพระปริตรเพื่อคุ้มครองตน

อ่าน ความคิดเห็น ทั้งหมด


** การดูดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

เว็บบอร์ดดูดวง


พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พุทธบริษัท-สวดพระปริตรเพื่อคุ้มครองตน
การสะเดาะเคราะห์ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ท่านได้สอนใช้พระปริตร ในการป้องกัน และแก้ไขดวงชะตา เช่น การอาบน้ำมนต์พระปริตร การทำพระผงยาจินดามณี และใช้สวดในพิธีกรรมอื่นๆ

พระปริตร แปลว่า เครื่องคุ้มครอง

จาก : น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล

ไอพี : 223.24.175.15