พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พุทธบริษัท สวดพระปริตรเพื่อคุ้มครองตน

อ่าน ความคิดเห็น ทั้งหมด


** การดูดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

เว็บบอร์ดดูดวง


พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พุทธบริษัท สวดพระปริตรเพื่อคุ้มครองตน
การสะเดาะเคราะห์ อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ท่านได้สอนใช้พระปริตร ในการป้องกัน และแก้ไขดวงชะตา เช่น การอาบน้ำมนต์พระปริตร การทำพระผงยาจินดามณี และใช้สวดในพิธีกรรมอื่นๆ

พระปริตร แปลว่า เครื่องคุ้มครอง
จาก : น.ท.วรุตม์ ไวทยกุล วันที่ เวลา : 2018-02-15 09:21:55
ไอพี : 223.24.175.15

ผู้โพสต์ ต้องแสดงชื่อจริง หรืออีเมล และใช้ถ้อยคําที่สุภาพ เขียนถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา ข้อความจึงจะได้ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์

ข้อความ

รูป

นำรหัสนี้ bK32D2 ไปใส่ด้านล่าง

ใส่รหัส