ดูดวง

ถามตอบ วิธีดูดวง

เว็บไซต์ได้รับ เครื่องหมายรับรอง DBD registered จาก กระทรวงพาณิชย์

** การดูดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

ถามตอบ วิธีดูดวง

 1. คําทํานายเหมาะกับใคร
 2. คําทํานายที่คุณได้รับนั้นจะมีทั้งดี และไม่ดีสลับกันไป ควรทําอย่างไร
 3. วิธีกรอกข้อมูล โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ
 4. คุณสามารถกลับมาอ่านคําทํานายภายหลัง 38 ชั่วโมง
 5. ใส่ข้อมูล วัน เวลาเกิดผิด มีปัญหา วิธีแก้ไข
 6. ไม่ทราบเวลาเกิด
 7. ไม่ทราบเวลาเกิด และหาไม่ได้เลย
 8. ผู้ที่เกิดระหว่าง 24.00น. ถึง 06.00น. หรือก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
 9. เวลามาตรฐานหรือที่เรียกว่า Time Zone
 10. ถ้าไม่ทราบเวลามาตรฐานหรือที่เรียกว่า Time Zone
 11. การใส่ชื่อเมืองที่เกิด
 12. ผู้ที่เกิดต่างประเทศซึ่งมีการใช้ Daylight Saving Time
 13. ถ้าได้รับคําทํานายแล้วแต่ข้อมูลที่ใส่เข้ามาไม่ถูกต้อง
 14. คําทํานายมีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 15. คุณสามารถทํานายอนาคตล่วงหน้าได้
 16. ในการใส่ข้อมูลหลายๆ เดือนไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลซ้ำ
 17. คําทํานายส่วนที่ 1 ในเรื่องอนาคต
 18. เมื่อได้รับคําทํานายแล้ว กรุณาสังเกตให้ดี
 19. ระวังผู้แอบอ้าง
 20. เข้าเว็บไม่ได้และมีข้อความ Page can not be found
 21. หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์

คําทํานายของเราส่วนใหญ่ เหมาะสําหรับวัยรุ่น ผู้ที่มีครอบครัว ผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน และต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต

เราจะเป็นเหมือนที่ปรึกษา ที่จะบอกจังหวะชะตาชีวิตที่สําคัญ ขอให้คุณเป็นคนช่างสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ดีแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะวิบากกรรมของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน หากมีเหตุการณ์ใด ที่เกิดขึ้นมาคล้ายคลึงกันกับที่ได้ทํานายไว้ ก็ถือได้ว่าเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว และให้คุณดูคําทํานายอันอื่นถัดไป

ถ้าคุณรู้จัก ใช้คําทํานายของเราอย่างต่อเนื่องสําหรับวางแผนชีวิต คุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต

คนเรานั้นต้องมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง พยายามทําวันนี้ให้ดีที่สุด และถ้ารู้จักระมัดระวัง ในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นหรือคิดไม่ถึง โอกาสที่จะพบกับความสําเร็จก็จะมากขึ้นด้วย ในบางครั้งคนเราใกล้พบกับความสําเร็จ แต่ก็ต้องพบกับอุบัติเหตุอย่างน่าเสียดาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถดูดวงป้องกันให้คุณได้

คําทํานายที่คุณได้รับนั้นจะมีทั้งดีและไม่ดีสลับกันไปในกรณีที่ทายว่าไม่ดีก็อย่าตกใจ ขอให้มีสติอย่าประมาท รู้จัก สงบเสงี่ยมและระมัดระวังตัวเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้น เหตุการณ์ต่างๆ ก็อาจจะเกิดขึ้น แต่ก็จะเป็นไปในลักษณะเบาบาง จนไม่รู้สึกกระทบกระเทือนอะไรเลยก็เป็นได้ แต่ตรงกันข้ามถ้าหากคุณเต็มไปด้วยความประมาท ขาดการระมัดระวังตัวเอง เหตุทั้งหลายอาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรง

ดังนั้นในช่วงเวลาที่ไม่ดี จงอย่าประมาทแต่ขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียร หมั่นศึกษา ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขให้เรียบร้อย เมื่อถึงช่วงเวลาที่ดี ก็จะได้รับผลอย่างเต็มที่ แม้ในเรื่องความรัก การเงิน ฯลฯ ก็ทําในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น

โดยทั่วๆ ไปคําทํานายที่ร้ายๆ มักจะเกิดขึ้นเสมอ ส่วนคําทํานายที่ว่าจะมีโชคนั้น มักเกิดขึ้นเป็นลาภเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นเช่นนี้เพราะกฎแห่งกรรม คือคนส่วนใหญ่ทําบุญน้อยกว่าทําบาปนั่นเอง

ดังนั้นจงพยายามละเว้นจากการทําบาปทั้งปวง ถึงแม้ว่าคุณไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําบุญ ก็จงอย่าสร้างบาปกรรมเพิ่มขึ้นเลย

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งวันที่ เดือน ปีคริสต์ศักราชที่เกิด เวลาเกิด และจังหวัดที่เกิด ดูตัวอย่างที่หน้านี้

ระวัง Drop Down List ที่คุณเลือก วันเดือนปี เวลาเกิด ฯลฯ ต้องคลิกทิ้งนอกกรอบทุกครั้ง มิฉะนั้นข้อมูลอาจมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโดยไม่ได้ตั้งใจ

สําหรับเวลาเกิด หรือเวลาตกฟากนั้น ส่วนใหญ่จะมีปรากฏอยู่ในสูติบัตร ถ้าสูติบัตรหายสามารถขอคัดลอกใหม่ได้ ที่สำนักงานเขต หรือติดต่อสอบถามได้ที่แผนกสถิติ ของโรงพยาบาลที่เกิด โดยบอกชื่อมารดาและวันที่เกิด เขาสามารถค้นหาให้ได้ โดยเฉพาะตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ จะมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ดีมาก

ถ้าหากไม่สามารถสอบถามที่โรงพยาบาล ให้สอบถามจากผู้ใหญ่ที่ทราบเช่น บิดา มารดา หรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อได้เวลาเกิดแล้วให้กรอกข้อมูลไปตามนั้น โดยไม่ต้องนําไปบวก หรือลบ กับเวลามาตรฐาน

เวลามาตรฐานของคนที่เกิดในประเทศไทยใช้ +7.00 ชั่วโมง ทั้งประเทศ และสําหรับผู้ที่เกิดในต่างประเทศสามารถเลือกดูได้จากตัวช่วย โดยเทียบจากเมืองที่ใช้เวลาแบบเดียวกัน

ส่วนในการใส่จังหวัดที่เกิด สามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และต้องไปยืนยันเมืองที่เกิดอีกครั้งในหน้าถัดไปทุกครั้ง หากไม่มีการยืนยัน คุณจะไม่ได้รับคําทํานาย

ในกรณีที่ไม่พบจังหวัดที่เกิด ให้คุณพิมพ์ชื่อจังหวัดที่เกิดโดยใช้ความยาวเพียงครึ่งเดียว หรือ 2 ถึง 4 ตัวอักษรก็พอ เช่น สมุทรสาคร ก็พิมพ์เพียง สมุทร และเลือกเมืองให้ถูกต้องอีกครั้งในหน้าต่อไป

คุณสามารถย้อนกลับเข้ามารับการบริการดูดวงได้ แต่ต้องเข้ามากรอกข้อมูลเองทุกครั้ง

หากคุณเกิดต่างประเทศให้ไปเลือกกรอกข้อมูลที่หน้า ดูดวงคนเกิดต่างประเทศ ซึ่งจะมีภาษาอังกฤษให้เลือกกรอก และเลือกเมืองที่เกิดในต่างประเทศ

คุณสามารถกลับมาอ่านคําทํานายภายหลังกรอกข้อมูลผ่านไปแล้วประมาณ 12 และไม่เกิน 38 ชั่วโมง

ถ้าอ่านคำทำนายด้วยลิงก์ ให้ก๊อบปี้เก็บลิงก์ (อย่าใช้วิธีจด เพราะอาจผิดพลาด) ซึ่งปรากฏในหน้าสุดท้ายขณะกรอกข้อมูล ตัวอย่างคำทำนาย

หากเข้าไปอ่านไม่ได้ให้ลอง Refresh ประมาณ 1 -2 ครั้ง และคําทํานายจะเข้ามาดูได้แค่ 15 วันเท่านั้น หากเลย 15 วันไปแล้วคําทํานายจะถูกลบทิ้ง วิธีแก้คือ เริ่มต้นใส่ข้อมูลเข้ามาใหม่

หากคุณกรอกข้อมูลเพื่อรับคําทํานายหลายเดือน คุณต้องเก็บลิงก์ไว้ทุกอัน เพราะลิงก์จะไม่ซ้ำกันเลย และคุณสามารถดูคําทํานายย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1992

ใส่ข้อมูล วัน เวลา เกิดผิด มีปัญหาใดๆ วิธีแก้ไข ให้ใส่เข้ามาใหม่ได้เลย

ไม่ทราบเวลาเกิด กรุณาสอบถามจากผู้ใหญ่ หรือดูจากใบเกิด/สูติบัตร หรือหากสูติบัตรหาย สามารถคัดลอกใหม่ได้ที่สำนักงานเขตที่เกิด หากไม่ทราบจริงๆ ต้องประมาณเวลาเกิดให้ใกล้เคียงที่สุด เวลาเกิดไม่ควรคลาดเคลื่อนเกิน 15 นาที

ดังนั้นเพื่อความแม่นยํา เวลาเกิดต้องแน่นอนด้วย โดยเวลาเกิดไม่ต้องนําไปบวก หรือลบกับเวลามาตรฐาน ให้ใส่เวลาเกิดตามที่เกิดจริงเท่านั้น

ไม่ทราบเวลาเกิด และหาไม่ได้เลย ขอให้ใช้วิธีดูดวง ย้อนหลังเหตุการณ์ที่จำวันที่ได้ หรือทำนายดวงเดือนปัจจุบันก็ได้เช่นกัน โดยกรอกเวลาเกิดเข้ามาแบบเดาให้ใกล้ที่สุด และเปลี่ยนเวลาเกิดไปเรื่อยๆ หลายๆ เวลา ในช่วงวันที่คุณเกิดนั้น หรือใส่เข้ามาหลายๆ ครั้งให้ห่างกันช่วงละ 15 นาที และพิจารณาความถูกต้องจากคําทํานาย

ผู้ที่เกิดระหว่าง 24.00น. ถึง 06.00น. หรือก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ให้ใส่วันที่ตามที่คลอด ณ โรงพยาบาล โดยถือว่า เปลี่ยนไปขึ้นวันที่ใหม่แล้วตามแบบสากล เพราะเว็บไซต์นี้เป็น โหราศาสตร์ ที่สามารถใช้ทํานายเหตุการณ์ได้ทั่วโลก และเรามีชาวต่างชาติมาใช้บริการด้วย จึงต้องจัดทําเวลาเกิดเป็นแบบสากลนิยม หรือสุริยคตินั่นเอง

เวลามาตรฐานหรือที่เรียกว่า Time Zone นั้นประเทศไทยใช้ +7.00 ชั่วโมงทั้งประเทศ เพราะเวลาที่เมืองไทยจะเร็วกว่าเมืองกรีนิช ที่ประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง ดังนั้นก็ให้คลิกเลือก +7.00 ทั้งประเทศไทย แต่ถ้าเป็นที่ New York เวลาจะช้ากว่า กรีนิช 5 ชั่วโมง ดังนั้นให้คลิกเลือกใส่เครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าคือ-5.00 ชั่วโมง และ ตารางเวลามาตรฐาน

ถ้าไม่ทราบเวลามาตรฐานหรือที่เรียกว่า Time Zoneให้คลิกที่ "ความช่วยเหลือ" เพื่อค้นหาเวลามาตรฐานของเมืองที่เกิด ขณะใส่ข้อมูล

การใส่ชื่อเมืองที่เกิด พิมพ์ชื่อเมืองเกิดสั้นๆ จะหาง่ายกว่าให้ความยาวเพียง ครึ่งเดียว อย่างมากไม่เกิน 5-6 ตัวอักษรแรก

ผู้ที่เกิดประเทศไทย สามารถเลือกใส่ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แล้วเลือกให้ถูกต้องอีกครั้งในหน้าถัดไป

ตัวอย่างการใส่ชื่อเมืองเกิด เช่น กรุงเทพ พิมพ์สั้นๆแค่ กรุ ก็ได้

ตัวอย่างเช่น สมุทรสาคร หากพิพม์เข้าไปว่า สมุ ก็จะมีชื่อเมืองในหน้าถัดไปให้เลือกหลายเมืองที่ขึ้นต้นด้วย สมุ ทั้งหมดเช่น สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร คุณก็คลิกเลือกอีกครั้งให้ถูกต้อง ก่อนที่จะคลิกเพื่อไป หน้าต่อไป

ผู้ที่เกิดต่างประเทศซึ่งมีการใช้ Daylight Saving Time หรือ Summer Timeก็ต้องเลือกให้ถูกต้องด้วย หากคุณไม่แน่ใจให้คลิกที่ "ความช่วยเหลือ" เพื่อค้นหาเวลามาตรฐานของเมืองที่เกิด แล้วเลือกเมืองที่ใช้เวลาอันเดียวกัน

ถ้าได้รับคําทํานายแล้วแต่ข้อมูลที่ใส่เข้ามาไม่ถูกต้อง เช่นวัน เดือน ปี เวลาเกิดผิดพลาด ขอให้ใส่ข้อมูลเข้ามาใหม่ได้เลย และให้ระวังการใช้เมาส์ด้วย โดยเฉพาะที่เป็นลูกล้อ เพราะอาจทําให้ข้อมูลเลื่อนไปได้โดยไม่ได้ตั้งใจ ต้องคลิกทิ้งนอกกรอบทุกครั้ง และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะไปคลิก "ต่อไป"

คําทํานายมีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้าหากคุณเลือกภาษาผิด หรืออ่านไม่ได้ เป็นอักษรแปลกๆ กรุณาโทรแจ้งให้ผมทราบด้วยครับ

คุณสามารถย้อนกลับมาใช้บริการดูดวงได้ทุกวันตลอดไป

เริ่มตั้งแต่ปี 1992 ผมแนะนำให้คุณควรที่จะดูดวงย้อนหลังหลายๆเดือน เพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจในคําทํานาย

โดยเฉพาะหากคุณจําวันที่ ที่เกิดเหตุการณ์ที่สําคัญที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างแม่นยํา

ในการใส่ข้อมูลหลายๆ เดือนไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลซ้ำ เพียงแต่คุณคลิกปุ่ม Back ของ Internet Browser ย้อนกลับไปเลือกเดือนอื่นๆ ได้เลย

คําทํานายส่วนที่ 1 ในเรื่องอนาคต ที่ดีบางอย่างคุณก็ต้องกระทําให้เกิดขึ้นด้วย ไม่ใช่ว่าจะรอราชรถมาเกย

ในทํานองกลับกันในส่วนของคําทํานายที่ไม่ดี หากคุณประมาทมักจะเกิดความรุนแรงตามที่ทํานาย ถ้าคุณระมัดระวังตัวดี เหตุการณ์ต่างๆ จะไม่รุนแรงตามที่ทํานาย เช่นทํานายว่า เกิดอุบัติเหตุรุนแรง เหตุการณ์จริงอาจเกิดขึ้นเพียง ข้าวของแตกหัก เสียหาย หรือต้องมีการซ่อมแซมรถยนต์ ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ แต่หากประมาทไม่ระมัดระวังตัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะรุนแรงดังคําทํานายเป็นต้น

ความแม่นยําของคําทํานายอนาคตในส่วนที่ 1 นี้มีไม่ต่ำกว่า 80 % โดยพิจารณาในแต่ละช่วงเวลาถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ก็ให้พิจารณาดูคําทํานายที่เหลือ เช่น วันที่ 1- 5 ทํานายว่าจะมีลาภหรือมีการเดินทางไกล ซึ่งการมีลาภส่วนใหญ่จะมีเพียงครั้งเดียวไม่ใช่จะมีทุกวัน หรือการเดินทางไกล ก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางทุกวันโดยไม่ได้หยุด เพียงแต่ว่าในช่วงนั้นจะเกิดมีลาภ หรือเดินทางไกลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น

สําหรับคําทํานายในเรื่องตรงกันข้ามต้องระวังต่างกัน เช่นทํานายว่า วันที่ 1- 5 จะเจ็บป่วย ถ้าหากประมาทขาดการระวังตัวอาจป่วยตลอดทุกวันตั้งแต่วันที่ 1- 5

เมื่อได้รับคําทํานายแล้ว กรุณาสังเกตให้ดี แม้เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย และตรวจสอบกับประสบการณ์ของตัวคุณแล้ว กรุณาบอกต่อให้คนอื่นทราบบ้าง จะได้มีความเข้าใจในคําทํานาย เพราะวิชานี้เป็นสถิติ การตีความต่างๆ จึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างมาก รวมทั้งประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

เข้าเว็บไม่ได้ และมีข้อความเตือน Page can not be found แสดงว่าหน้านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปแล้ว ให้ลบ Book mark ของหน้านั้นใน Add to Favorite ทิ้ง และเริ่มเข้าเว็บใหม่ที่นี่ fortunestars.com ครับ

ขอให้ระวังผู้แอบอ้าง เพราะในปัจจุบันผมรับดูดวงออนไลน์เว็บไซต์เท่านั้น https://fortunestars.com/

ติดต่อสอบถามข้อสงสัยโทรศัพท์ +66993386888 , +66818626168 และ +66936969888