นโยบายส่วนบุคคล ดูดวง อ.วรุตม์

แนะนำดูดวงอนาคต 15 เดือน 300 บาท การันตีความแม่นเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

เว็บไซต์ได้รับ เครื่องหมายรับรอง ดูดวง อ.วรุตม์ ได้รับเครื่องหมายรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ จาก กระทรวงพาณิชย์

** การดูดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

นโยบายส่วนบุคคลของเว็บดูดวง อ.วรุตม์ ไวทยกุล

1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

1.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้ารับการบริการ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

1.2 ถ้าหากผู้ใช้บริการประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ได้จัดการบริการไว้ที่หน้า ถามตอบ

1.3 ทางเว็บไซต์จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคล วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิดและอื่นๆ ของผู้ใช้บริการไปใช้อย่างอื่น นอกเหนือจากการทํานายดวงชะตา ตามหลักโหราศาสตร์ อันประกอบด้วยวิชาดาราศาสตร์และสถิติ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเท่านั้น

1.4 เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ fortunestars.com ใช้บันทึกแฟ้ม ข้อมูลภายในไฟล์ ประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ชนิดของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) มีการประทับตราวันที่ เวลา และเพจที่อ้างอิง/การส่งออก และรวบรวมข้อมูลจํานวนผู้เข้าชม และจํานวนคลิกเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม สําหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้

1.5 .ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ ติดต่อเรา ได้ตลอดเวลา


2. เงื่อนไข และการให้บริการ

2.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เท่านั้น ได้แก่ ข้อความลายลักษณ์อักษร และรูปภาพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ผ่านการใช้บริการ ซึ่งเรียกว่า “เนื้อหา” โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

2.2 เนื้อหาที่นําเสนอจากเว็บไซต์ ถือเป็นสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่าย จ่ายโอนหรือคัดลอก เผยแพร่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น

2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม จากการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ทางเรามีสิทธิในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาส่วนอื่นๆ ตามสมควรออกจากเนื้อหา

2.4 เนื้อหาในเว็บไซต์ ดูดวง อ.วรุตม์ ไวทยกุล fortunestars.com เป็นเนื้อหาในเรื่องการดูดวง การทํานายทายทัก ซึ่งหากเป็นการทํานายอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เป็นเพียงการทํานายทายทักที่เกิดจากสถิติ หรือความเชื่อเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เข้าใช้บริการควรมีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะเชื่อ หรือไม่เชื่อในเนื้อหาที่นําเสนอ

2.5 ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายจากการใช้บริการเว็บไซต์ อันเกิดจากการแอบอ้าง หรือการใช้วิจารณญาณที่จะเชื่อ หรือไม่เชื่อในเนื้อหาที่นําเสนอ


3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าถึง หรือมีส่วนร่วม หรือพยายามเข้าใช้บริการโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้สคลิปต์อัตโนมัติ นอกจากช่องทางที่เว็บไซต์จัดเตรียมเอาไว้ให้เท่านั้น

3.2 ผู้ใช้บริการจะไม่ทํา หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง รบกวนการให้บริการของเว็บไซต์ รวมทั้งระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการให้บริการของเว็บไซต์ทั้งหมด

3.3 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล หรือองค์กรใดๆ รวมถึงเว็บไซต์ของเราจากความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด