ดูดวง

นโยบายความเป็นส่วนตัว - fortunestars.com

เว็บไซต์ได้รับ เครื่องหมายรับรอง DBD registered จาก กระทรวงพาณิชย์

** การดูดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ **

นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราว ในหน่วยความจำของอุปกรณ์ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ

1. ทางเว็บไซต์ fortunestars.com ไม่มีคุ๊กกี้ที่คอยเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไปสร้างฐานข้อมูลลูกค้า

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน fortunestars.com มีการติดตั้งคุกกี้ของบุคคลที่สาม สำหรับการจัดทำสถิติ และการโฆษณากับกูเกิลได้แก่ Google Analytics และ Google Adwords ซึ่งคุ๊กกี้ไม่ได้เก็บ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิดของท่าน เมื่อมีการเข้าใช้บริการ เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการจะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูล สามารถเลือกที่จะตั้งค่าไม่ยอมรับคุ๊กกี้ หรือลบออกได้ที่การตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือใช้บริการเว็บไซต์ fortunestars.com ทั้งหมด ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ fortunestars.com โดย fortunestars.com จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างดีที่สุด

1. ความเป็นส่วนตัว

fortunestars.com มีระบบดูแลปกป้องข้อมูลด้วย Firewall และโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ ในการรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวให้ได้มาตรฐานสูงสุด

ผู้ใช้บริการสามารถเข้ารับการบริการ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก และในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการทำนายและบริการอื่นที่เว็บไซต์ fortunestars.com จัดบริการไว้ โดยทางเว็บไซต์ fortunestars.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะ ในช่วงเวลาที่มีการส่งคำทำนายให้ จากนั้นจะทำการลบทิ้งทั้งหมดเช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด และอื่นๆ ท่านต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่เข้ามาใช้การบริการ ในระหว่างใช้บริการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่มีการเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นใด

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการทำนายที่เว็บไซต์จัดบริการไว้

fortunestars.com ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ ในการติดต่อการสั่งซื้อสินค้า และการบริการที่อยู่ในเว็บไซต์ fortunestars.com รวมทั้งการนำเสนอข่าวสาร

3. การเปิดเผยข้อมูล

ทางเว็บไซต์จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้อย่างอื่น นอกเหนือจากการความต้องการของท่าน เช่น ทํานายดวงชะตา ตั้งชื่อ ตามหลักโหราศาสตร์ อันประกอบด้วยวิชาดาราศาสตร์และสถิติเท่านั้น fortunestars.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจารกรรมโดยวิธีการใด ๆ หรือสูญหายจากเหตุสุดวิสัย fortunestars.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทุกกรณี

4. การลบข้อมูล

4.1 ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเว็บมาสเตอร์ให้ลบข้อมูลส่วนตัวได้

4.2 คำทำนายอนาคตรายเดือนจะส่งให้ท่านในหน้าเว็บไซต์ส่วนตัวของท่าน และไม่ได้จัดทำดัชนีเพื่อการค้นหาด้วย Search engine ดังนั้นจึงไม่สามารถค้นหาเช่น จาก Google Search และหน้าเว็บไซต์นี้จะถูกลบทิ้งจากระบบ ตามเวลาที่กำหนดหรือเมื่อคำทำนายสิ้นสุดแล้ว โดยท่านสามารถแจ้งให้ลบออกก่อนกำหนดได้

4.3 ท่านสามารถเลือกให้ส่งคำทำนายรายเดือน หรืออื่นๆ ได้ทางไลน์ หรืออีเมล

5. การขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ทางเว็บไซต์ได้จัดการบริการไว้ที่หน้า ถามตอบ หรือติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ทางไลน์ไอดี @varut หรือโทรศัพท์ 093-696-9888 และ 081-862-6168

ข้อตกลงการใช้บริการ (Term Of Service)

1. ข้อมูลของสินค้าและบริการ

1.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เท่านั้น ได้แก่ ข้อความลายลักษณ์อักษร และรูปภาพ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ผ่านการใช้บริการ ซึ่งเรียกว่า “เนื้อหา”

1.2 ข้อมูลของสินค้าและบริการ อาจมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดได้ fortunestars.com จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธ รายการสินค้า หรือบริการ ที่มีข้อผิดพลาดจากการตรวจพบได้ในภายหลัง

1.3 หากผู้ใช้บริการพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม จากการเข้าใช้บริการ fortunestars.com มีสิทธิในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆ

1.4 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าถึง หรือมีส่วนร่วม หรือพยายามเข้าใช้บริการโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้สคลิปต์อัตโนมัติเพื่อแฮกข้อมูล อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย fortunestars.com อนุญาตให้ใช้ช่องทางตามหน้าเว็บไซต์ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้เท่านั้น

1.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทํา หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง รบกวนการให้บริการของเว็บไซต์ รวมทั้งการรบกวนขัดขวางการทำงานของระบบเครือข่าย ที่เชื่อมโยงกับการให้บริการของเว็บไซต์ทั้งหมด

1.6 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคล หรือองค์กรใด รวมถึงเว็บไซต์ของเราจากความเสียหาย อันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น

2. การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ทางเว็บไซต์ fortunestars.com ต้องการทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์กับส่วนรวม เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางเว็บมาสเตอร์

การแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ fortunestars.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่าทาง fortunestars.com ยอมรับ หรือ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์ @varut หรือ อีเมล fortuneguru@yahoo.com ผู้ใช้บริการต้องแนบสำเนาการโอนเงิน และเก็บเป็นหลักฐานไว้ สำหรับกรณีต้องติดตามทวงถาม เมื่อชำระเงินแล้วแต่สินค้าหมด fortunestars.com หรือผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนสินค้า ในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมกันและกัน หรือขอเงินคืนได้ตามจำนวนที่โอนมา

4. การจัดส่งสินค้า

fortunestars.com ใช้บริการของ บจก.ไปรษณีย์ไทย หรือ ผู้ให้บริการอื่น ๆ โดยระยะเวลาในการจัดส่งเป็นแบบด่วน หากเป็นคำทำนายจะส่งทางไลน์ หรืออีเมล หรือการพูดคุยซักถามทางโทรศัพท์ ขึ้นกับผู้ใช้เงื่อนไขที่อยู่ในขั้นตอนดูดวง

5. การรับประกันสินค้า

กรณีสินค้าที่ผู้ใช้บริการได้รับมีปัญหาข้อบกพร่องหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิต ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกลับมาที่ fortunestars.com เพื่อแจ้งปัญหาของสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า จากนั้นทาง fortunestars.com จะจัดส่งให้ใหม่ หลังจากผู้ใช้บริการส่งสินค้ากลับมาให้ทาง fortunestars.com ตรวจสอบแล้วภายในเวลา 15 วัน หากสินค้าหมด fortunestars.com จะจัดหาสินค้าทดแทนให้ในราคาเท่าเทียมกันตามความยินยอมทั้งสองฝ่าย หรือคืนเงินให้ตามจำนวนที่ได้โอนมาให้ fortunestars.com

6. การชำระค่าสินค้าและบริการ

การเลือกชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยบัตรเครดิต หรือการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารนั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตจะกระทำในหน้าเว็บไซต์ หรือระบบของธนาคาร หรือผู้ให้บริการชำระโดยตรงกับธนาคาร ทางธนาคารจะตรวจสอบและอนุมัติ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตจะไม่มีการจัดการ หรือจัดเก็บข้อมูลใดๆ ในระบบเว็บไซต์ fortunestars.com ทั้งสิ้น

fortunestars.com จะยอมรับว่าการชำระค่าสินค้าและหรือบริการ สำเร็จเสร็จสิ้น ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคาร และ fortunestars.com ได้รับการชำระแล้วเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

7. การคืนเงิน และการคืนสินค้า

กรณีสินค้ามีความบกพร่องเสียหายจาก fortunestars.com หรือผู้ให้บริการขนส่ง หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนนั้นหมด ไม่สามารถหาสินค้านั้น ๆ มาเปลี่ยนได้ ผู้ใช้บริการสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวนที่โอนมา หรือให้ fortunestars.com จัดหาสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงชดเชยให้แทนตามความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้การพิจารณาจากฝ่ายตรวจสอบของ fortunestars.com ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้บกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต เช่น การเลือกสินค้าผิด ชำรุดจากการใช้งาน

การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)
เนื้อหาในเว็บไซต์ fortunestars.com เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำนายทายทักตามหลักวิชาโหราศาสตร์ ดังนั้นผู้ใช้บริการควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะเชื่อ หรือไม่เชื่อในเนื้อหาดังกล่าว ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา คำทำนาย และอื่นๆ เกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจของ fortunestars.com ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ซึ่งไม่ครอบคลุมวิธีการทำนายทั้งหมด และอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ ดังนั้น fortunestars.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายจากการใช้บริการเว็บไซต์ อันเกิดจากการแอบอ้าง หรือการใช้วิจารณญาณที่จะเชื่อ หรือไม่เชื่อในเนื้อหาที่นําเสนอ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้อง ไม่รับประกัน หรือยืนยันความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ

fortunestars.com จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในกรณีที่มีความผิดพลาด หรือละเลยในการให้ข้อมูล หรือการใช้ประโยชน์ไม่ได้ของข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการถูกทำลายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ หรือการใช้ข้อมูลเหล่านี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา คำทำนาย เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร และอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางอื่น ๆ ภายใต้เว็บไซต์ fortunestars.com เป็นสิทธิของ fortunestars.com ที่ได้รับการคุ้มครอง โดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของเว็บไซต์ fortunestars.com เท่านั้น

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต fortunestars.com จะดำเนินการตามกฎหมาย

fortunestars.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาใด ๆ โปรดสอบถามและแจ้งปัญหาได้ที่ ติดต่อเรา